||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Šių metų kovo 29 d., prieš pat šv. Velykas, 3a klasėje vyko integruota anglų k. (anglų k. mokytoja metodininkė Dalė Burokienė) ir pasaulio pažinimo (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Regina Mickūnienė) pamoka „Pavasario šventės. Velykų papročiai Lietuvoje ir Anglijoje“. Pamokos temą mokiniams padėjo įvardinti velykine tematika dekoruotos ugdymosi aplinkos, pamokos uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į mokinių socialinę ir kultūrinę patirtį, gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą.

Mokiniai pagilino turimas žinias apie šv. Velykų šventę, jai būdingus simbolius, papročius, tradicijas. Dirbdami poromis trečiokai puikiai atliko užduotis. Šventinį šurmulį sukėlė tradiciniai dviejų šalių (Didžiosios Britanijos ir Lietuvos) žaidimai: paslėptų kiaušinių ieškojimas, ridenimas. Visi mokiniai patyrė sėkmę, didžioji dauguma parodė aukštus ugdymosi rezultatus.

Integruotos pamokos padeda mokymąsi padaryti įdomesnį, greitesnį, paprastesnį, o mokinių įgytos žinios – gilesnės, labiau apibendrintos.

Džiaugiamės, kad Kauno Pilėnų progimnazijoje integruotos pamokos – tradicinis reiškinys, vyksta planingai ir sistemingai.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).