||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Gruodžio 27 ir 29 d. Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko lektorės Olivijos Saranienės seminaras įvairių dalykų mokytojams tema - „Efektyvi šiuolaikinė pamoka (didaktiniai aspektai)“.

Šis susitikimas skirtas pamokos elementams – pamokos tikslui, uždaviniui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui, mokinių vertinimui, įsivertinimui, mokymo metodams, laiko vadybai, namų darbams - akcentuoti. Seminaro metu stebėta ir aptarta atvira pamoka, analizuoti mokinio asmenybės ūgties psichologiniai aspektai.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).