||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Kauno Pilėnų progimnazijoje mokyklos pedagogams gruodžio 5, 6, 7 dienomis vyko informacinių technologijų seminaras – mokymai „Edukacinė skaitmeninių mokymosi objektų reikšmė pamokos kokybei“. Mokymus vedė informacinių technologijų mokytojai ekspertai Erika Kubilienė, Vytautas Boska ir IT specialistas Mindaugas Garnionis. Mokytojai laisvu nuo pamokų metu gilino žinias su Word, Excel, Power Point, darbo su Interaktyviomis lentomis programomis. Informacinių technologijų kompetenciją įgijo ir pažymėjimus gavo 50 mokyklos pedagogų.

Tikimės, kad gebėjimas naudotis skaitmenines technologijas pamokose padės gerinti pamokos efektyvumą, mokinių mokymo(si) motyvaciją, mokinių pasiekimus ir pažangą.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).