||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Balandžio 27 d. 10 val. Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko respublikinis pradinio ugdymo mokytojų forumas, kuriame dalyvavo mokytojai iš visos Lietuvos. Renginio organizatoriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, forumą moderavo IKT specialistai Mindaugas Garnionis ir Erika Kubilienė. Pranešimus skaitė ir savo darbo patirtimi dalijosi pradinio ugdymo mokytojos Nijolė Bartkaitienė, Sonata Urbonavičienė, Regina Mickūnienė, Daiva Juknevičienė, Jūratė Ąžuolaitienė. Mokykloje buvo surengta mokinių, jų tėvelių ir mokytojų darbų paroda „Gamtamokslinis ugdymas Kauno Pilėnų progimnazijoje“, kuri atspindėjo gamtamokslinio 1-4 klasių mokinių ugdymo metodus ir kryptis“. Labiausiai mokiniams patinka projektinio darbo metodas, grupinis darbas, edukacinės išvykos, akcijos, tiriamieji darbai.

Džiugu, kad Kauno Pilėnų progimnazijoje dirba kompetentingi, galintys su kitais dalintis pedagogine ir dalykine kompetencija mokytojai, kurie savo veiklas pristato respublikiniuose renginiuose.

Šių metų kovo 29 d., prieš pat šv. Velykas, 3a klasėje vyko integruota anglų k. (anglų k. mokytoja metodininkė Dalė Burokienė) ir pasaulio pažinimo (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Regina Mickūnienė) pamoka „Pavasario šventės. Velykų papročiai Lietuvoje ir Anglijoje“. Pamokos temą mokiniams padėjo įvardinti velykine tematika dekoruotos ugdymosi aplinkos, pamokos uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į mokinių socialinę ir kultūrinę patirtį, gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą.

Mokiniai pagilino turimas žinias apie šv. Velykų šventę, jai būdingus simbolius, papročius, tradicijas. Dirbdami poromis trečiokai puikiai atliko užduotis. Šventinį šurmulį sukėlė tradiciniai dviejų šalių (Didžiosios Britanijos ir Lietuvos) žaidimai: paslėptų kiaušinių ieškojimas, ridenimas. Visi mokiniai patyrė sėkmę, didžioji dauguma parodė aukštus ugdymosi rezultatus.

Integruotos pamokos padeda mokymąsi padaryti įdomesnį, greitesnį, paprastesnį, o mokinių įgytos žinios – gilesnės, labiau apibendrintos.

Džiaugiamės, kad Kauno Pilėnų progimnazijoje integruotos pamokos – tradicinis reiškinys, vyksta planingai ir sistemingai.

2018 m. vasario 20 dieną Pilėnų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos vyko į Vilnių ir dalyvavo respublikiniame pedagogų forume „Kokybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas šiandienos mokyklose“. Mokytojos Nijolė Bartkaitienė ir Sonata Urbonavičienė skaitė pranešimą „Gamtamokslinis pradinuko ugdymas pasirenkant prasmingas veiklas“. Pradinio ugdymo mokytojos buvo puikiai įvertintos konferencijos klausytojų ir organizatorių. Forume pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, gilino žinias apie įvairius mokymo(si) metodus bei sėkmingas gamtamokslinio ugdymo strategijas, mokinių kompetencijų ugdymą.

Džiugu, kad Pilėnų progimnazijos mokytojai turi ką papasakoti kolegoms iš Lietuvos. Tai parodo aukštą mokytojų dalykinę kompetenciją ir puikius pedagoginius gebėjimus. Ir ateityje žadame bendradarbiauti įvairiuose forumuose, konferencijose, mokysimės ir mokysime kitus

Gruodžio 27 ir 29 d. Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko lektorės Olivijos Saranienės seminaras įvairių dalykų mokytojams tema - „Efektyvi šiuolaikinė pamoka (didaktiniai aspektai)“.

Šis susitikimas skirtas pamokos elementams – pamokos tikslui, uždaviniui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui, mokinių vertinimui, įsivertinimui, mokymo metodams, laiko vadybai, namų darbams - akcentuoti. Seminaro metu stebėta ir aptarta atvira pamoka, analizuoti mokinio asmenybės ūgties psichologiniai aspektai.

Kauno Pilėnų progimnazijoje mokyklos pedagogams gruodžio 5, 6, 7 dienomis vyko informacinių technologijų seminaras – mokymai „Edukacinė skaitmeninių mokymosi objektų reikšmė pamokos kokybei“. Mokymus vedė informacinių technologijų mokytojai ekspertai Erika Kubilienė, Vytautas Boska ir IT specialistas Mindaugas Garnionis. Mokytojai laisvu nuo pamokų metu gilino žinias su Word, Excel, Power Point, darbo su Interaktyviomis lentomis programomis. Informacinių technologijų kompetenciją įgijo ir pažymėjimus gavo 50 mokyklos pedagogų.

Tikimės, kad gebėjimas naudotis skaitmenines technologijas pamokose padės gerinti pamokos efektyvumą, mokinių mokymo(si) motyvaciją, mokinių pasiekimus ir pažangą.

2017 birželio 16 d. Kaune (KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto aula, A. Mickevičiaus g.37) vyko UAB „Šviesa“ Mokymo centro ir KTU organizuota konferencija „Ateities mokytojas: kaip įkvėpti pokyčiams?“.

„Labai svarbu vaikams perduoti požiūrį apie mokslo svarbą ir neįkainojamą naudą ne tik jiems, bet ir ateities visuomenei. Jei mokytojas tai padarys profesionaliai ir įdomiai, žinių ieškos ir patys mokiniai, o mokytojui tereikės ieškoti įdomios aplinkos ir netikėtų būdų, kaip to susidomėjimo nenuslopinti“, – teigia Asta Blandė, vaikų ir paauglių psichologė, knygos „Vaikas pokyčių kelyje“ autorė.

Konferencijoje ieškota atsakymo kaip įkvėpti mokytoją tobulėti, ieškoti naujų būdų ir priemonių ugdyti naująją kartą, kuri yra kūrybiška, smalsi, ieškanti vis naujų saviraiškos būdų.

Lektoriai dalinosi savo asmenine patirtimi, kas juos skatina mokytis, ugdyti savo kompetencijas, kokie metodai padeda tobulėti.

Konferencijoje pranešimus skaitė žinomi švietimo ekspertai: Dr. Irmantas Kandratavičius, Dr. Dainora Maumevičienė, Doc. dr. Laima Abromaitienė, Dr. Raimonda Alonderienė, mokyklų vadovai ir pavaduotojai: Nerija Baltrenienė, Anaita Blauzdžiūnienė, mokytojai: Rimantė Gegužienė, Jurgūnė Savickienė, Erika Narvydienė, Erika Kubilienė, Mindaugas Garnionis, taip pat vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, projekto „Lyderiu laikas 3“ savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė.

Konferencijoje pristatytas direktoriaus pavaduotojos Anaitos Blauzdžiūnienės, IT mokytojos ekspertės Erikos Kubilienės, logopedo metodininko Mindaugo Garnionio parengtas pranešimas „Pamokos kokybė. Mokomės vieni iš kitų: žinių ir praktikos vienovė“

Pranešimas 

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).