||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2020, tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų  apklausos.

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos 2, 4 ir 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita.

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2019.

Grafikas

Kauno Pilėnų progimnazijos 5-tų klasių mokinių  adaptacija.

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2018.

Kauno Pilėnų progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).