||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi moksleivio, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo sritis. Jie papildo mokymąsi klasėje ir įtvirtina įgytas žinias. Bendrų pastangų dėka siekiama tokių tikslų:

  • Skatinti mokinius ugdyti intelektą ir kritinio mąstymo įgūdžius, kaip galima anksčiau padėti susiformuoti savarankiško mokymosi įgūdžiams.
  • Formuoti teigiamą požiūrį į įprastinį tvarkingai atliekamą darbą ir atsakomybę už savarankišką mokymąsi.

 

Skyrimo principai:

  • užduočių diferencijavimas ir individualizavimas;
  • neskiriama atostogoms;
  • atsižvelgiama į atlikimo trukmę, remiantis vykdomų tyrimų rezultatais ir namų darbų krūvio paskirstymo lentele.

 

Pagalba mokiniams, nesugebantiems atlikti namų darbų savarankiškai:

  • individualizuojama mokymosi medžiaga ir užduotys remiantis informacija, gauta vertinant mokinių mokymąsi, pažangą ir pasiekimus;
  • naudojami aktyvūs metodai, skiriamos suprantamos užduotys;
  • mokytojas privalo koreguoti planus, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi tempą, pažangą, pasiekimus, spragas, sudaromos galimybės lankyti išlyginamuosius modulius.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).