||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

2020-2021 pedagogai

Kauno Pilėnų progimnazijos pedagoginiai darbuotojai

Paieška:

Pavardė, vardas

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

Išsilavinimo cenzas

Kitos pareigos

El. paštas, telefonas

AUGLIENĖ PALMIRA

mokytoja, MM

biologija, chemija

VVU, biologija, chemija

 -

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ĄŽUOLAITIENĖ JŪRATĖ

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

3b kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BALČIŪNIENĖ DANUTĖ

mokytoja, ME

lietuvių k.

VVPI, lietuvių k.

7b kl. auklėtoja, mokyklos tarybos pirmininkė, metodinės tarybos narė, lietuvių k. metodinės grupės pirmininkė, ugdymo plano rengimo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BARTKAITIENĖ NIJOLĖ

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

2b kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BAZEVIČIENĖ DANGIRA

mokytoja, MM

technologijos

KPI, inžinierė; VDU, pedagogika

Karjeros planavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BELKEVIČIENĖ RITA

mokytoja, MM

matematika, ekonomika

VPI, matematika

8a kl. auklėtoja, vaiko gerovės komisijos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BERNOTĖ ZITA

mokytoja, M

pradinis ugdymas

KU, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

3b kl.mokytoja

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BIELIAUSKIENĖ RITA

mokytoja, M

anglų k.

VU, anglų k.

 -

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BIKINIENĖ IRENA

mokytoja, VM

rusų k.; geografija

VVU, rusų k.

Vaiko gerovės komisijos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BLAUZDŽIŪNAS JUOZAPAS

mokytojas, ME

istorija

VPI, istorija

5a kl. auklėtojas, metodinės tarybos narys, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas, ugdymo plano rengimo grupės narys

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BLAUZDŽIŪNIENĖ ANAITA

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

-

VVU, lietuvių k.; KTU, edukologijos magistrė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos kuratorė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė, ugdymo plano rengimo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386588
8 683 56274
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BOSKA VYTAUTAS

mokytojas, ME

informacinės technologijos

VDU, matematika, informatika; KTU, informatikos inžinerijos magistras

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narys

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BUROKIENĖ DALĖ

mokytoja, MM

anglų k.

VVPI, anglų k.

Metodinės tarybos narė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, ugdymo plano rengimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BUTIŠKYTĖ REGINA

mokytoja, MM

matematika; ekonomika

VVPI, matematika

6a kl. auklėtoja, metodinės tarybos narė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, ugdymo plano rengimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

CEKANAUSKIENĖ DIANA

mokytoja, MM

tikyba

VDU, teologija

7a kl. auklėtoja, mokyklos mokinių savivaldos koordinatorė,
mokyklos vizualizavimo grupės narė (I a.), mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DAUKŠYS JUOZAS

direktorius

-

VVPI, matematika

-

8(37)386706
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DAVLETŠINA ALA

mokytoja, MM

rusų k.

VVPI, rusų k.; VPU, anglų k.

-

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DEREŠKEVIČIENĖ AUKSUOLĖ

mokytoja, MM

anglų k.

VVPI, anglų k.; VDU, edukologijos magistrė

Mokyklos tarybos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DUDONIENĖ JANINA

mokytoja, VM

anglų k.

VVU, anglų k.

-

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

FEDORAVIČIENĖ JŪRATĖ

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, būrelio vadovė, MM

kūno kultūra

KKI, kūno kultūra

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386712
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

GAIGALAITĖ DALIA

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

-

VVPI, matematika; KTU, edukologijos magistrė

Ugdymo plano rengimo grupės pirmininkė, karjeros planavimo grupės koordinatorė, elektroninio dienyno administratorė, neformaliojo ugdymo koordinatorė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386586
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

GARNIONIS MINDAUGAS

logopedas; spec. pedagogas, MM

-

ŠU, spec. ped. ir logopedija; KTU, socialinių mokslų magistras

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narys, vaiko gerovės komisijos narys, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narys, mokyklos veiklos planavimo grupės narys

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

GULBINIENĖ JOLITA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

3a kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

IŠGANAITIENĖ JURGITA mokytoja, VM pradinis ugdymas ŠPI, pradinis ugdymas 3c kl. mokytoja

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

IZOKAITIENĖ AURELIJA

mokytoja, VM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

4e kl.mokytoja

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

JARAŠIŪNIENĖ ILONA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

1a kl. auklėtoja, mokyklos vizualizavimo grupės narė (II a.), mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

JUKNEVIČIENĖ DAIVA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

3d kl. mokytoja

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KAŠTALIANOVIENĖ GRAŽINA

mokytoja, MM

lietuvių k.

VVPI, lietuvių k.

6b kl. auklėtoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, ugdymo plano rengimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KOREIVIENĖ BIRUTĖ - bibliotekos-informacinio centro vadovė  -  -

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KOSIENĖ LAIMA

mokytoja, M

dailė

ŠPI, braižyba ir vaizduojamasis menas

Mokyklos vizualizavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KUBILIENĖ ERIKA

mokytoja, ME

informacinės technologijos

KTU, pedagogika; VDU, informatika

Vaiko gerovės komisijos narė, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

MARCINKEVIČIENĖ VIDA

soc. pedagogė, VM

-

Kapsuko pedagogikos m-kla, pradinis ugdymas

5b kl. auklėtoja, Vaiko gerovės komisijos narė, ugdymo plano rengimo grupės narė, karjeros planavimo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386592
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

MICKŪNIENĖ REGINA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

1a kl. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

MORKŪNAITĖ ALDONA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

2c kl. mokytoja

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

NARKEVIČIENĖ LAIMA

mokytoja, MM

lietuvių k.

VVU, lietuvių k.

Atsakinga už bendrosios kalbos kultūros priežiūrą

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

NAVIKIENĖ BIRUTĖ

mokytoja, VM

anglų k.

VVPI, anglų k.

-

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

NORVYDIENĖ INGRIDA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

4a kl. mokytoja, mokyklos tarybos narė, ugdymo plano rengimo grupės narė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PALUBINSKIENĖ IRENA

mokytoja, VM

fizika

VPU, fizika

 -

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PAŠKAUSKIENĖ VILIJA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠU, pradinis ugdymas

4c kl.mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PULEIKIENĖ DEIMANTĖ  mokytoja, M geografija, gamta ir žmogus  VPI, geografija; MRU magistras politikos mokslai  - 8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PUPALAIGYTĖ MARYTĖ

mokytoja, VM

etika

ŠPI, Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

8b kl. auklėtoja, karjeros planavimo grupės narė, Darbo tarybos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

REIVYTIENĖ DEIMANTĖ  mokytoja, M anglų k. VĮ Lietuvos verslo kolegijos bakalauras - 8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

RIMKEVIČIŪTĖ ASTA

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

1b kl. mokytoja, MM, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkės pavaduotoja, metodinės tarybos narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SINIAUSKIENĖ ALYSA

mokytoja, MM

technologijos

VVPI, chemija-buities darbai

Metodinės tarybos narė, menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, vaiko gerovės komisijos narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SUSLAVIČIENĖ JURGITA

psichologė, IV kat.

-

ŠU, pradinis ugdymas; VDU, psichologijos magistrė

Vaiko gerovės komisijos narė, karjeros planavimo grupės narė, ugdymo plano rengimo grupės narė, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos planavimo grupės narė

8(37)386716
8 676 52672
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SUTKEVIČIUS RIMANTAS

mokytojas, MM

kūno kultūra

KKI, kūno kultūra

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narys

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

URBONAVIČIENĖ SONATA

mokytoja, VM

pradinis ugdymas

ŠU, pradinis ugdymas

1c kl. mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ŽATKEVIČIENĖ BIRUTĖ

mokytoja, MM

pradinis ugdymas

ŠPI, pradinis ugdymas

4d kl.mokytoja, mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ŽYGIENĖ AUDRA STASĖ

mokytoja, VM

muzika

LMTA, dirigavimas

Mokyklos įvaizdžio kūrimo darbo grupės narė

8(37)386584*
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

* - mokyklos raštinės telefono numeris

Įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas sudarytas šia tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).