||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Strateginis planas

2019–2021 metų strateginis planas.

Veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

Mokyklos veiklos ataskaitos

Mokyklos vadovo 2020 m. veiklos  ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita pristatymas.

Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos  ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita pristatymas.

2018 m. bendrojo ugdymo mokyklos veiklos metinė  ataskaita, vadovo metų  ataskaita pristatymas.

2017 m. bendrojo ugdymo mokyklos vadovo veiklos  ataskaita priedas pristatymas.

2016 m. bendrojo ugdymo mokyklos vadovo veiklos  ataskaita.

Ugdymo planas

2020–2021 m.m. ugdymo planas, ugdymo plano  pakeitimas.

Ugdymo planas rengiamas atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, klasei ir dalyko programai skirtų pamokų skaičių, mokinių ir mokinių tėvų poreikius pateikus kiekvienos klasės ugdymo plano projektą, atsižvelgiant į profilinių klasių mokinių individualiuosius ugdymosi planus bei mokyklos finansines galimybes, mokyklos tikslą.

Ugdymo programos vykdomos pagal Bendrųjų ugdymo planų lentelėse numatytą savaitinių pamokų skaičių klasių grupėms.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).