||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Darbuotojų skatinimas 2020 m.

Iš sutaupytų mokymo lėšų premijoms skirta 35484,39 Eur už nuotolinio mokymo įgyvendinimą, dalyvavimą socialinių ir emocinio ugdymo bei "Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms išbandymas“, „Informatika pradiniame ugdyme“ projektuose, mokytojų aktyvų dalyvavimą darbo grupėse, informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.

Iš sutaupytų savivaldybės lėšų skirta 1581,40 Eur darbuotojams už papildomai atliktus darbas rengiant ir prižiūrint patalpas savivaldybių rinkimų metu, papildomą patalpų valymą ir dezinfekavimą koronaviruso COVID-19 prevencijos vykdymą, signalizacijos sistemų priežiūrą iškvietimą nakties metu.

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).