||   EN  ||     ||  

Kauno Pilėnų progimnazija

Informacija apie Kauno Pilėnų progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kauno Pilėnų progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) :

2021 m. ketvirčiai

Pareigos

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2059,78 1,00 2059,78 - - - -
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2,00 2011,30 2,00 2011,30 - - - -
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1893,09 1,00 1893,09 - - - -
Mokytojas 38,43 1501,68 38,43 1501,68 - - - -
Psichologas 1,00 1451,30 1,00 1451,30 - - - -
Logopedas 1,00 1328,20 1,00 1328,20 - - - -
Administratorius 1,00 1223,41 1,00 1223,41 - - - -
Raštvedys 1,00 1621,46 1,00 1621,46 - - - -
Archyvaras 0,50 1107,18 0,50 1107,18 - - - -
IT sistemų administratorius 1,25 2039,18 1,25 2039,18 - - - -
Budėtojas 3,50 602,07 3,50 602,07 - - - -
Valytojas 9,50 645,52 9,50 645,52 - - - -
Kiemsargis 1,00 617,33 1,00 617,33 - - - -

2020 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis

  Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2059,78
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2,00 2011,30
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1893,09
Mokytojas 38,43 1501,68
Psichologas 1,00 1451,30
Logopedas 1,00 1328,20
Administratorius 1,00 1223,41
Raštvedys 1,25 1621,46
Archyvaras 0,50 1036,34
IT sistemų administratorius 1,25 1767,81
Budėtojas 3,50 602,07
Valytojas 9,50 645,52
Kiemsargis 1,00 617,3

2020 m. ketvirčiai

Pareigos

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 1980,59 1,00 1980,59 1,00 1980,59 1,00 2069,76
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2,00 1696,37 2,00 1696,37 2,00 1696,37 2,00 1866,13
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1676,53 1,00 1676,53 1,00 1676,53 1,00 1902,56
Mokytojas 34,71 1412,62 34,71 1412,62 34,71 1412,62 36,02 1510,12
Psichologas 1,00 1339,95 1,00 1339,95 1,00 1339,95 1,00 1360,48
Logopedas 1,00 1223,72 1,00 1223,72 1,00 1223,72 1,00 1279,52
Administratorius 1,00 1065,19 1,00 1065,19 1,00 1065,19 1,00 1214,40
Raštvedys 1,00 1516,67 1,00 1516,67 1,00 1516,67 1,25 1268,39
Archyvaras 0,50 1001,28 0,50 1001,28 0,5 1001,28 0,50 1141,54
IT sistemų administratorius 1,25 1817,35 1,25 1817,35 1,25 1817,35 1,25 1619,20
Budėtojas 3,50 613,24 3,50 613,24 3,50 607,00 2,00 607,00
Valytojas 7,50 638,76 7,50 638,76 7,50 607,00 8,00 607,00
Kiemsargis 1,00 609,89 1,00 609,89 1,00 607,00 1,00 607,00

2019 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 1952
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2 1779
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 2011
Mokytojas 41 1401
Psichologas 1 1305
Logopedas 1 1310
Raštinės vedėjas 1 1150
Raštvedys 1 1004
Archyvaras 1 1068
IKT specialistas 4 1682
Budėtojas 2 631
Valytojas 7 554
Kiemsargis 2 597

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).