||   EN  ||     ||  

Pilėnų progimnazija

Kauno Pilėnų progimnazija

Baigėsi registravimas elektroniniu būdu.

Norėdami užregistruoti savo sūnų ar dukrą į mokyklos pirmąją klasę, galite kreiptis į mokyklos raštinę ir parašyti prašymą.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus tėvų klausimus.

Kviečiame mokytis Kauno Pilėnų progimnazijoje! 

Raštinės  tel. 8(37) 386584, nuo 8 iki 14 val.

Priėmimo komisijos el. p. priemimas@pilenumokykla.lt

1,2 proc.2021 m. (Nr. 1) žurnale „Reitingai" Kauno Pilėnų progimnazijos

4 klasių pasiekimai yra 12 vietoje tarp Lietuvos mokyklų, kurios nevykdo priėmimo atrankos, o

8 klasių pasiekimai – 14 vietoje!

Iškiliąja mokytoja pripažinta lietuvių kalbos mokytoja Danutė Balčiūnienė.

 

Nacionalinis egzaminu centrasKauno Pilėnų progimnazijoje balandžio 15 d. – gegužės 3 d. vyks mokinių žinių ir pasiekimų bei gebėjimų patikrinimas atliekant standartizuotus testus, kurie parengti centralizuotai visiems Lietuvos mokiniams.

Mokiniai pildys klausimyną, kurio pagalba Nacionalinis egzaminų centras (NEC) apskaičiuos mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę (t. y. vidutinį mokyklos indėlį į kiekvienos tos mokyklos mokinio pasiekimus) ir kitus rodiklius (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato ir pan.) bei juos palygins su šalies rodikliais.

Vadovaujantis standartizuotų testų rezultatais ir klausimynų duomenimis, NEC sudaro Mokyklos ataskaitą, leidžiančią mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą kitų mokyklų kontekste, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių ugdymo kokybei gerinti. NEC parengia kiekvienam mokiniui individualią Mokinio ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus: kurį dalyko pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokie mokinio mokymosi rezultatai lyginant su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais. Remiantis šiais duomenimis, mokinio, jo tėvų ir mokytojo bendradarbiavimas gali padėti išspręsti konkrečius vaiko mokymosi sunkumus ir problemas ir suteikti tinkamą pagalbą.

Testavimas vyksta pagal Nacionalinio egzaminų centro nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.

Mokinių testai bus įvertinti pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, rezultatai suvesti į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus individualiai aptariamos su mokyklos administracija, mokinį mokančiu mokytoju, mokiniu, jo tėvais.

8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas šiais metais vyks kompiuterizuotai. Daugiau informacijos galite gauti www.nec.lt puslapyje.

Testavimo grafikas

2 ir 4 klasių mokiniams patikrinimas vyks per antrą pamoką: balandžio 16 d., 18 d., 30 d., gegužės 3 d.
6 klasių mokiniams – per antrą pamoką: balandžio 15 d., 17 d., 19 d.
Balandžio 16 d. 4 ir 6 klasių mokiniai pildys klausimynus. Klausimyno pildymui reikalingi raštiški mokinių tėvų sutikimai.
8 klasių mokinių patikrinimai vyks kompiuterizuotai gegužės 7 d. ir 9 d.

Teams

Eduroam WiFi

Pamokų laikas

2020–2021 m.m.

  Pradžiapabaiga
1 08:00 08:45
2 08:55 09:40
3 09:50 10:35
4 11:05 11:50
5 12:20 13:05
6 13:15 14:00
7 14:10 14:55
Svetainė atnaujinta: 2021-09-24

QR kodas

Vedlys

OLWEUS

Priemonės

Zipio draugai

Technologijų vedliai

Obuolio draugai

Informatika pradiniame

Įveikiame kartu

Sveikatiada

Mokyklos el. dienyno
administratoriaus
tel. 8(37) 38 65 86

El. dienynas

Microsoft
365
pedagogams

Microsoft 365

skirkite
Pilėnų
progimnazijai

Ačiū

Bibliotekoje
galite prisijungti
prie TAMO

Bibliotekoje

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).